Liga e-Szkoła

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą, przystąpiła do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywacji cyfrowej). 

Projekt składa się z czterech etapów, rekrutacja GSIK (Główny Samorządowy Instytut Kultury), dostawa laboratoriów do GSIK, szkolenia dla pracowników GSIK oraz zajęcia praktyczne z dziećmi i młodzieżą. 
 
Uczestnicy będą brali udział w zajęciach organizowanych przez Główny Samorządowy Instytut Kultury.
 
W programie są dwa cykle zajęć:15 spotkań 2 godzinnych realizujących program szkolenia e-Citizen ECDL oraz 15 spotkań 2 godzinnych realizujących zajęcia z robotyki przygotowujące do konkursu, które składa się z dwóch obszarów tematycznych (2 x 30 godzin).
 
W każdym GSIK rekrutowany jest ośmioosobowy zespół dzieci i młodzieży w wieku od 10-18 lat. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą zaplanowane są na okres od września 2021 r. lutego do kwietnia 2022 r.
 

Licznik odwiedzin: 290992