LITERATURA 2020

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Literatura”. W zakresie realizacji zadania "Tajemnice Kościoła pw. Św. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą - rys historyczny oraz odkrycia ostatnich lat w oczach badaczy" zostanie wydana książka, której treść wniesie wiele dla regionalnej historii. Wysokość dofinansowania ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynoisła 27 000 zł. Kwota wydania publikacji to 72 500 zł.

Głównym celem realizacji zadania jest wydanie monografii dotyczącej kościoła pw. św. Trójcy i jego otoczenia w Nowym Mieście nad Wartą. Publikacja będzie dotyczyła m.in. odkryć historycznych i archeologicznych poczynionych podczas badań wykopaliskowych na przestrzeni ostatnich dwóch lat w gotyckim Kościele pw. Św. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą, pochodzącym z 2 połowy XVI wieku. Ogólnopolską rangę przeprowadzonych badań oraz odkryć potwierdziła wizyta profesor Anny Drążkowskiej z Uniwersytetu im.  Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Historia nowomiejskiego kościoła nie została opisana dotąd w szczegółowy sposób, jest on zazwyczaj wzmiankowany lub krótko opisywany w szerszych opracowaniach, dotyczących tego regionu Wielkopolski lub budowli gotyckich w Wielkopolsce. Wielokrotnie pojawiały się pytania badaczy, mieszkańców, regionalistów i turystów o książkę opisującą kościół oraz jego historię, a także osobę Jana Rozdrażewskiego Nowomiejskiego herbu Doliwa -fundatora budowli oraz jego rodu, a także wielce zasłużonej rodziny Grabskich herbu Wczele, czyli rodu, który od 1677 roku przez kolejne 150 lat był właścicielem Nowego Miasta nad Wartą.

Niewątpliwym rezultatem ukazania się tej publikacji będzie nie tylko udokumentowanie ważnych badań, ale zarazem stworzenie monografii, która może stać się przyczynkiem do podjęcia następnych prac i badań związanych z historią Nowego Miasta nad Wartą – miejscowości wzmiankowanej w źródłach już w 1283 roku. Koniecznie należy wspomnieć, że potomkowie Rozdrażewskich i Grabskich niejednokrotnie mieli znaczący wpływ na historię Polski. Publikacja ta wspaniale się wpisze w udokumentowanie i wzmocnienie tożsamości kulturowej mieszkańców Wielkopolski.

Książka jest istotna i bardzo ważna w budowaniu historii najbliższej okolicy. Badania archeologiczne dały dowody na to, że dostępne źródła należy odczytać na nowo, a to co odkryto w krypcie grobowej jest rangi ogólnopolskiej.

---

Uprzejmie informujemy, że w zwiazku z pandemią COVID-19 promocja wydanej przez bibliotekę książki "Dzieje kościoła pw. Św. Trójcy oraz dworu w Nowym Mieście nad Wartą" odbędzie się w styczniu 2021 roku. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzacych z Funduszu Promocji Kultury.

--- 

W 2020 nowomiejska biblioteka wydała publikację pt. "Dzieje kościoła pw. Św. Trójcy oraz dworu w Nowym Mieście nad Wartą". Autorami książki są Dariusz Andrzejczak oraz Witold Miedziak. Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 
 
W styczniu odbędą się trzy spotkania promocyjne. Zapraszamy Państwa do śledzenia wydarzeń online. Wykłady odbędą się m.in. z prof. UAM dr. hab. Marcinem Ignaczakiem (autorem przedmowy), dr Tomaszem Ratajczakiem (autorem recenzji) oraz główne i ostatnie spotkanie z autorami książki.
 
Dr Tomasz Ratajczak wygłosi prelekcję na temat "Średniowiecznych dworów Nowego Miasta nad Wartą na tle architektury rezydencjonalnej Wielkopolski".
 
Prof. UAM dr hab. Marcin Igaczak zaprezentuje nam prelekcję nt. "Nowego Miasta nad Wartą i historii zamkniętej w kościele pw. Św. Trójcy"
 
Zachęcamy do sprawdzania szczegółów dotyczących wystąpień na naszej stronie.
 
Promocja publikacji odbywa się w zgodzie z wytycznymi związanymi z epidemią COVID-19.
 
 
---
 
O AUTORACH
 
Dariusz Andrzejczak urodził się w Jarocinie i mieszka na terenie Gminy Nowe nad Wartą. Jest absolwentem historii oraz archeologii na UAM w Poznaniu. Działalność zawodową rozpoczął od współpracy z Zespołem ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu. Brał udział w licznych ekspedycjach archeologicznych na terenie całego kraju. Jako archeolog specjalizuje się w zagadnieniach związanych przede wszystkim ze średniowieczem i okresem nowożytnym. Jest zwolennikiem interdyscyplinarnego podejścia do badań nad przeszłością wymagających współpracy ze sobą różnych nauk humanistycznych i przyrodniczych. Zajmuje się także historią nowożytną, dotyczącą szczególnie staropolskiej i kozackiej wojskowości oraz dziejów wschodnich kresów Rzeczypospolitej. Jego ostatnia publikacja książkowa z tej dziedziny dotyczyła kampanii zbaraskiej z 1649 r. i przedstawiała wydarzenia znane wielu czytelnikom z "Ogniem i mieczem" H. Sienkiewicza.
 
Witold Miedziak (ur. 1990) historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych, absolwent Instytutu Historii Sztuki UAM w Poznaniu. Współredaktor publikacji naukowych oraz członek Zarządu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, uczestnik polskich i międzynarodowych projektów badawczych (Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej, Dohna Schlodien ein Virtueller Ausstellungskatalog i in.), autor tekstów naukowych i popularnonaukowych, współautor bloga poświęconego popularyzacji turystyki zabytkoznawczej (blogzabytkowy.pl). Wśród głównych obszarów jego zainteresowań badawczych znajdują się architektura i sztuka średniowieczna oraz wczesnonowożytna, architektura rezydencjonalna XVIII - pocz. XX w.
 
 
---
 
Z PRZEDMOWY
 
[…] jedną z głównych osi opracowania ma być kościół pw. św. Trójcy, ale książka oprócz prezentacji ważnych koncepcji naukowych może też być przewodnikiem po historii regionu. Powinna ona spełnić także jedno z głównych zadań, które można postawić Autorom i mecenasom tego dzieła – zainteresować Nowym Miastem, skłonić do odwiedzania i zwiedzania. 
 
Oceniając pracę pod każdym z wymienionych względów postulowałbym jej szerokie udostępnienie, także czytelnikom spoza regionu.
 
Prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak
 
 
Z RECENZJI WYDAWNICZEJ
 
[…] zarówno materialne dziedzictwo tej miejscowości, jak też jej historia zasługują na baczną uwagę. Naprzeciw temu oczekiwaniu wychodzą autorzy recenzowanej książki, którzy w przystępny, a zarazem fachowy sposób prezentują wyniki najnowszych badań nad historycznym dziedzictwem Nowego Miasta.
 
Niekwestionowaną zasługą obu autorów jest również pogłębienie naszej wiedzy na temat kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy w Nowym Mieście.
 
Książka Dariusza Andrzejczaka i Witolda Miedziaka łączy w swojej treści walory opracowania naukowego i publikacji o charakterze popularyzatorskim. Dzięki temu w znaczący sposób wzbogaca stan wiedzy na temat historycznego dziedzictwa Nowego Miasta, a jednocześnie może przybliżyć jego przeszłość, odczytywaną z materialnych świadectw szerszemu gronu czytelników. 
 
Z pełnym przekonaniem rekomenduję przedstawioną pracę do publikacji.
 
dr Tomasz Ratajczak
prodziekan Wydziału Nauk o Sztuce
UAM w Poznaniu
 
---
 
W ramach realizacji zadania biblioteka przygotowała broszurę informacyjną.
Szczegóły w załączniku u doły strony.
 
 
---
 
Wykład pod tytułem "Średniowieczne dwory w Nowym Mieście (nad Wartą) na tle architektury rezydencjonalnej Wielkopolski" wygłosił dr Tomasz Ratajczak z Instytutu Historii Sztuki UAM w Poznaniu. Spotkanie odbyło się w ramach promocji książki "Dzieje kościoła i dworu w Nowym Mieście nad Wartą" wydanej w 2020 roku przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Publikacja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 
 
 
---
 
Wykład pod tytułem "Nowe Miasto nad Wartą. Historia zamknięta w kościele pw. św. Trójcy" wygłosił prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak z Wydziału Archeologii UAM w Poznaniu. Spotkanie odbyło się w ramach promocji książki "Dzieje kościoła i dworu w Nowym Mieście nad Wartą" wydanej w 2020 roku przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Publikacja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 
Link do wykładu https://youtu.be/5UTEXD5eOdk
 
---
 
Spotkanie z autorami książki "Dzieje kościoła pw. Św. Trójcy oraz dworu w Nowym Mieście nad Wartą" odbyło się w ramach promocji książki wydanej w 2020 roku przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Publikacja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz dotacji celowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
 
Link do spotkania https://youtu.be/00lp8yjyZ_4
 
 
 
--
 
5 lutego w TVP Poznań w programie "Wielkopolska warta poznania" odbyła się rozmowa z  autorem książki - panem Dariuszem Andrzejczakiem.
 

Załączniki:

Licznik odwiedzin: 290983