Wydawnictwa biblioteki
 

 

 

 • "Dzieje kościoła pw. Św. Trójcy oraz dworu w Nowym Mieście nad Wartą" to publikacja wydana przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Książka autorstwa Dariusza Andrzejczaka oraz Witolda Miedziaka została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz dotacji celowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
 • Książka jest obszerną monografią podzielona na dwie części. Pierwsza autorstwa Dariusza Andrzejczaka opisuje Nowe Miasto nad Wartą na przestrzeni wieków. Część druga autorstwa dr. Witolda Miedziaka omawia Kościól parafialny pw. Św. Trójcy. Książka ma nie tylko charakter naukowy, ale i popularyzatorski, przeprowadzone badania dały nowy obraz na dotychczas znaną nam historię świątyni.
 • Książka jest do nabycia w naszej  bibliotece   oraz   jej   filiach  w Boguszynie oraz w Chociczy w cenie 50 zł. 

 

 

 • "Drogi  do  niepodległości: o Nowym Mieście  nad  Wartą  i okolicach  w latach 1793-1920" publikacja autorstwa Haliny Czarny i Mieczysława Rzepki została  wydana  w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
 • Książka podzielona jest na dwie części, pierwszą zatytułowaną „POD PRUSKIM ZABOREM” napisała Pani Halina Czarny, a drugą „MARSZ KU WOLNOŚCI” Pan Mieczysław Rzepka.
 • Książka jest do nabycia w naszej bibliotece  oraz  jej  filiach w Boguszynie oraz w Chociczy w cenie 35 zł.
 • "Pamiątki czasu – magiczne zakątki Gminy Nowe Miasto nad Wartą" pod takim tytułem w grudniu 2013 r. ukazała się nowa książka wydana przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
 • „Pamiątki czasu – magiczne zakątki Gminy Nowe Miasto nad Wartą” to książka o wybranych miejscowościach naszej gminy,a dokładnie o Boguszynie, Dębnie, Klęce, Kruczynie, Skoraczewie oraz Szypłowie. To książka, w której możemy znaleźć piękne wiersze znanej pisarki książek dla dzieci – Urszuli Kozłowskiej.
  To książka z pięknymi ilustracjami dzieci, które uczestniczyły w lipcowych warsztatach plastycznych w plenerze pod kierunkiem Elżbiety Krygowskiej – Butlewskiej. To książka z przepięknymi grafikami Dariusza Paszkiewicza, obrazującymi magiczne zakątki naszej gminy. W końcowej części książki możemy zobaczyć zdjęcia z warsztatów, przedstawiające uczestników podczas pracy.
 • Książka dostępna jest w BPG Nowe Miasto nad Wartą, filiach w Boguszynie i Chociczy, nowomiejskim Urzędzie Gminy oraz w LGD Zaścianek w cenie 0,00 zł jako wydawnictwo promujące magiczne zakątki Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
 • Krzyże, figury i      kapliczki przydrożne w gminie Nowe Miasto nad Wartąpod takim tytułem w maju 2013 r. ukazała się nowa książka wydana przez Bibliotekę      Publiczną Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
 • „Krzyże i kapliczki przydrożne są      nieodłącznym elementem krajobrazu polskich wsi i miasteczek. Także      Wielkopolski, gdzie położone jest Nowe Miasto nad Wartą. Na terenie, który      obejmuje obecnie gmina Nowe Miasto nad Wartą jest ich ponad sześćdziesiąt. Będąc obiektami kultu religijnego i wyrazem pobożności fundatorów,      stanowią też element kultury lokalnej. Dzieje niektórych z nich wpisują      się w historię konkretnych wydarzeń historycznych i miejscowości, z wieloma z nich łączą się dramatyczne nieraz historie osób czy rodzin, z      niektórymi związane są legendy.” (ze wstępu)
 • Książka dostępna jest w BPG      Nowe Miasto nad Wartą, filiach w Boguszynie i Chociczy, nowomiejskim      Urzędzie Gminy oraz w LGD Zaścianek i Mickiewiczowskim Centrum Kultury w      Żerkowie w cenie 0,00 zł jako wydawnictwo promujące dziedzictwo kulturowe  gminy Nowe Miasto nad Wartą.
 • nakład wyczerpany
 •  Walory przyrodnicze Ziemi Nowomiejskiejpod takim tytułem pod koniec listopada 2012 r. ukazała się nowa książka wydana przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Jest to ilustrowany przewodnik opisujący florę i faunę naszej okolicy. Z wydawnictwa tego można dowiedzieć się jakie rośliny i zwierzęta zamieszkują okolicę oraz które z nich są pod ochroną.
 • Książka dostępna jest w BPG Nowe Miasto nad Wartą, filiach w Boguszynie i Chociczy, nowomiejskim Urzędzie Gminy oraz w LGD Zaścianek i Mickiewiczowskim Centrum Kultury w Żerkowie w cenie 0,00 zł jako wydawnictwo promujące przyrodę gminy Nowe Miasto nad Wartą.
 • 2012 r. dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich powstała książka kucharska Smaki dzieciństwa – tradycje kuchni wielkopolskiej.Publikacja zawiera 59 tradycyjnych, wielkopolskich przepisów kulinarnych.Dostępna jest w BPG Nowe Miasto nad Wartą, filiach w Boguszynie i Chociczy, nowomiejskim Urzędzie Gminy oraz w LGD Zaścianek i Mickiewiczowskim Centrum Kultury w Żerkowie w cenie 0,00 zł jako wydawnictwo promujące kuchnię wielkopolską.
 
 • 2009 r. teka Nowe Miasto nad Wartą i okolice w rysunkach Władysława Kościelniaka z lat 1990-2005, zawiera 18 grafik ciekawych zakątków Gminy. Książka jest jeszcze do nabycia w bibliotece w cenie 15,00 zł.
 •  2004 r.  powstała Bibliografia Gminy Nowe Miasto nad Wartą : wybór. Oprac.  Halina  Czarny Bibliografia zawiera 2401 opisów bibliograficznych dotyczących Gminy Nowe Miasto nad Wartą (w zbiorach biblioteki)
 •  2003 r. E. Czarny Nowe Miasto nad wartą i okolice na dawnych pocztówkach : widokówki z lat 1899-1918. 
 • nakład wyczerpany
 •  2000 r. ukazały się Nowomiejskie legendy i podania. Tomik zawiera opowieści zebrane przez uczniów i dorosłych mieszkańców Gminy, które przetrwały w pamięci mieszkańców. (w zbiorach biblioteki)
 • 1999 r. Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą : informator. wydany z okazji 50-lecia biblioteki. (informator do nabycia w bibliotece w cenie 5,00 zł.)
 •  1999 r. teka Nowe Miasto nad Wartą i okolice w rysunkach Władysława Kościelniaka, zawiera 16 grafik ciekawych zakątków Gminy. (w zbiorach biblioteki)
 • 1990 r. teka Gmina Nowe Miasto nad Wartą w rysunkach Władysława Kościelniaka, zawiera  12 rysunków zabytków architektury
  (w zbiorach biblioteki)

 

Licznik odwiedzin: 290997