Doliwa - Klub regionalistyczno-krajoznawczy

 

 

 

 

 

 

 

 

Od sierpnia 2020 roku przy Bibliotece Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą działa Klub regionalistyczno-krajoznawczy "DOLIWA". 

Głównym celem działania klubowiczów jest tworzenie i gromadzenie opracowań, fotografii, map, broszur i innych źródeł, które pozwolą dokumentować historię gminy i okolicy. Chcemy budować wydzieloną kolekcję zbiorów, także cyfrową, która utworzy interesujący zasób dziedzictwa regionalnego kształtującego naszą tożsamość.

Chcemy także poznawać najbliższą okolicę, spotykać się w różnych miejscach, rozmawiać z mieszkańcami i dokumentować zapisy wspomnień. Planujemy również stworzyć nową formę poznawania tradycji i historii lokalnej przez młodzież i dzieci.

Powstanie Klubu jest związane m.in. z projektem dofinansowanym w ramach programu Patriotyzm Jutra. Członkowie Klubu Regionalistyczno-Krajoznawczego włączą się także w realizację wielu zadań założonych w innym projekcie, którego realizacja jest możliwa dzięki darowiźnie Fundacji Orlen w ramach programu Moje miejsce na Ziemi.

Podajemy adres e-mail do kontaktów: region.gminanowemiasto@gmail.com

Zapraszamy do współpracy!