Retro zmiana - adaptacja zabytkowego budynku poszkolnego na filię biblioteczną w Chociczy

Utworzono dnia 23.05.2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że został rozpatrzony nabór wniosków w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”.

Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 1 100 000 zł na projekt "Retro zmiana - adaptacja zabytkowego budynku poszkolnego na filię biblioteczną w Chociczy." (Filia Chocicza). Filia w Chociczy już za 1,5 roku będzie w specjalnie zaadaptowanym budynku, realizując potrzeby i zainteresowania całego naszego społeczeństwa.

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą, dzięki wsparciu ze strony władz Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz akceptacji Rady Gminy złożyła wniosek w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025. 23 maja br. ogłoszono wyniki naboru, a projekt nowomiejskiej biblioteki "Retro zmiana - adaptacja zabytkowego budynku poszkolnego na filię biblioteczną w Chociczy." został rozpatrzony pozytywnie i uplasował się na wysokim 6 miejscu na ponad 100 złożonych wniosków. Otrzymana dotacja wynosi 75% planowanej inwestycji. Środki, które biblioteka otrzyma z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to kwota 1 100 000 zł, zostanie ona przeznaczona na przeniesienie filii w Chociczy z obecnego lokalu przy ulicy Leśnej do ponad trzykrotnie większego obiektu, jaki stanowi parter dawnego przedszkola przy ulicy Śremskiej. 

Przestrzeń w budynku poszkolnym zostanie zaadaptowana na wypożyczalnię dla dorosłych z osobnym pomieszczeniem dla dzieci, a także przygotowanymi stanowiskami komputerowymi, kuchnią-pracownią oraz dużą salą spotkań, a także tarasem i skwerem przed biblioteką.  Umożliwi to organizację działań dla różnych grup odbiorców dzieci, młodzieży, dorosłych m.in. mam, rodzin, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Zaadaptowany obiekt umożliwi kreację wydarzeń o różnej treści i formule od statycznych form, po spotkania aktywizujące i ruchowe. Realizując inwestycję stawiać będziemy na nowoczesne i proekologiczne rozwiązania. Wysokie pomieszczenia, zapewniające przestrzeń z ciekawą i klimatyczną aranżacją, spójną z historią budynku, a także miejscowości sprawi, że filia w Chociczy stanie się obiektem ważnym i służącym nie tylko sołectwu, ale i wszelkim grupom chętnym do działania. Wierzymy, że będzie to miejsce stanowiące wizytówkę i budującą lokalną wspólnotę. Otwarcie planowane jest w drugiej połowie 2023 roku. 

 

Instytut Książki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wyniki: https://instytutksiazki.pl/.../biblioteki,5...