Publikacje

 

2020   
 • "Dzieje kościoła pw. Św. Trójcy oraz dworu w Nowym Mieście nad Wartą" to publikacja wydana przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Książka autorstwa Dariusza Andrzejczaka oraz Witolda Miedziaka została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz dotacji celowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

*Książka jest obszerną monografią podzielona na dwie części. Pierwsza autorstwa Dariusza Andrzejczaka opisuje Nowe Miasto nad Wartą na przestrzeni wieków. Część druga autorstwa dr. Witolda Miedziaka omawia Kościól parafialny pw. Św. Trójcy. Książka ma nie tylko charakter naukowy, ale i popularyzatorski, przeprowadzone badania dały nowy obraz na dotychczas znaną nam historię świątyni.

 

* W zbiorach biblioteki

 

2018  
 • "Drogi  do  niepodległości: o Nowym Mieście  nad  Wartą  i okolicach  w latach 1793-1920" publikacja autorstwa Haliny Czarny i Mieczysława Rzepki została  wydana  w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

*Książka podzielona jest na dwie części, pierwszą zatytułowaną „POD PRUSKIM ZABOREM” napisała Pani Halina Czarny, a drugą „MARSZ KU WOLNOŚCI” Pan Mieczysław Rzepka.

 

*Książka jest do nabycia w naszej bibliotece  oraz  jej  filiach w Boguszynie oraz w Chociczy w cenie 35 zł.

 

*W zbiorach biblioteki

 

2013  
 • "Pamiątki czasu – magiczne zakątki Gminy Nowe Miasto nad Wartą" pod takim tytułem w grudniu 2013 r. ukazała się nowa książka wydana przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

*„Pamiątki czasu – magiczne zakątki Gminy Nowe Miasto nad Wartą” to książka o wybranych miejscowościach naszej gminy,a dokładnie o Boguszynie, Dębnie, Klęce, Kruczynie, Skoraczewie oraz Szypłowie. To książka, w której możemy znaleźć piękne wiersze znanej pisarki książek dla dzieci – Urszuli Kozłowskiej.
To książka z pięknymi ilustracjami dzieci, które uczestniczyły w lipcowych warsztatach plastycznych w plenerze pod kierunkiem Elżbiety Krygowskiej – Butlewskiej. To książka z przepięknymi grafikami Dariusza Paszkiewicza, obrazującymi magiczne zakątki naszej gminy. W końcowej części książki możemy zobaczyć zdjęcia z warsztatów, przedstawiające uczestników podczas pracy.


*W zbiorach biblioteki

 

2013  
 • "Krzyże, figury i kapliczki przydrożne w gminie Nowe Miasto nad Wartą" – pod takim tytułem w maju 2013 r. ukazała się nowa książka wydana przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

*„Krzyże i kapliczki przydrożne są  nieodłącznym elementem krajobrazu polskich wsi i miasteczek. Także Wielkopolski, gdzie położone jest Nowe Miasto nad Wartą. Na terenie, który obejmuje obecnie gmina Nowe Miasto nad Wartą jest ich ponad sześćdziesiąt. Będąc obiektami kultu religijnego i wyrazem pobożności fundatorów, stanowią też element kultury lokalnej. Dzieje niektórych z nich wpisują się w historię konkretnych wydarzeń historycznych i miejscowości, z wieloma z nich łączą się dramatyczne nieraz historie osób czy rodzin, z niektórymi związane są legendy.” (ze wstępu)
*Książka dostępna jest w BPG Nowe Miasto nad Wartą, filiach w Boguszynie i Chociczy, nowomiejskim Urzędzie Gminy oraz w LGD Zaścianek i Mickiewiczowskim Centrum Kultury w Żerkowie w cenie 0,00 zł jako wydawnictwo promujące dziedzictwo kulturowe  gminy Nowe Miasto nad Wartą.

 

*W zbiorach biblioteki

 

2012  
 • "Walory przyrodnicze Ziemi Nowomiejskiej" – pod takim tytułem pod koniec listopada 2012 r. ukazała się nowa książka wydana przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Jest to ilustrowany przewodnik opisujący florę i faunę naszej okolicy. Z wydawnictwa tego można dowiedzieć się jakie rośliny i zwierzęta zamieszkują okolicę oraz które z nich są pod ochroną.

 

*W zbiorach biblioteki

 

2012  
 • "Smaki dzieciństwa – tradycje kuchni wielkopolskiej". Publikacja zawiera 59 tradycyjnych, wielkopolskich przepisów kulinarnych. Powstała ona dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

*W zbiorach biblioteki

 

2009  
 • Nowe Miasto nad Wartą i okolice w rysunkach Władysława Kościelniaka z lat 1990-2005, zawiera 18 grafik ciekawych zakątków Gminy.

 

*Książka jest jeszcze do nabycia w bibliotece w cenie 15,00 zł.

 

*W zbiorach biblioteki

 

2004  
 • Bibliografia Gminy Nowe Miasto nad Wartą : wybór. Oprac. Halina  Czarny 

*Bibliografia zawiera 2401 opisów bibliograficznych dotyczących Gminy Nowe Miasto nad Wartą

 

*W zbiorach biblioteki

 

2003  
 • Nowe Miasto nad wartą i okolice na dawnych pocztówkach : widokówki z lat 1899-1918. - Eugeniusz Czarny

 

*W zbiorach biblioteki

 

2000  
 • Nowomiejskie legendy i podania

*Tomik zawiera opowieści zebrane przez uczniów i dorosłych mieszkańców Gminy, które przetrwały w pamięci mieszkańców.

 

*W zbiorach biblioteki

 

1999  
 • Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą : informator.

​*Wydany z okazji 50-lecia biblioteki.

 

*Informator do nabycia w bibliotece w cenie 5,00 zł.

 

*W zbiorach biblioteki

 

1999  
 • Nowe Miasto nad Wartą i okolice w rysunkach Władysława Kościelniaka

*zawiera 16 grafik ciekawych zakątków Gminy.

 

*W zbiorach biblioteki

 

1990  
 • Gmina Nowe Miasto nad Wartą w rysunkach Władysława Kościelniaka

*zawiera  12 rysunków zabytków architektury 

 

*W zbiorach biblioteki