Cennik opłat i kar

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2017
Dyrektora Biblioteki Publicznej
Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

 

CENNIK OPŁAT I KAR

 

Ustala się od dnia 15 marca 2017 r. następującą wysokość opłat i kar w Bibliotece Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

1. Za niezwrócone w terminie książki, audiobooki, płyty DVD, kasety VHS, gry i inne materiały biblioteczne: 0,10 zł. od każdej wypożyczonej pozycji, za każdy dzień przetrzymania.

2. Koszty upomnienia listownego: 5 zł
                                    i telefonicznego: 2 zł.

3. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej: 10 zł

4. Usługi kserograficzne i wydruki:
                                   ksero/ wydruk czarno-biały:
                                   A4 – 0,20 zł. – 1 str.
                                   A3 – 0,40 zł. – 1 str.

                                   Ksero/ wydruk kolor
                                   A4 – 1 zł. – 1 str. (tekst)
                                   A4 – 3 zł. – 1 str. (grafika)
                                   A3 – 2 zł. – 1 str. (tekst)
                                   A3 – 6 zł. – 1 str. (grafika)

5. Laminowanie (foliowanie) do formatu A4 – 2 zł.

6. Bindowanie (okładka z kartonu + folia + grzbiet) – 3 zł.

7. Skanowanie i zapis na nośniku informacji – 2 zł.