Archiwalne

Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Utworzono: 14.02.2022

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą jest beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji...

Liga e-Szkoła

Utworzono: 14.02.2022

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą, przystąpiła do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywacji...

Kluby wiedzy w bibliotekach

Utworzono: 14.02.2022

Klub Ogrodnika w bibliotece powstał w ramach realizacji projektu "Kluby wiedzy w bibliotekach".   Jest to międzynarodowy projekt „Learning circles in libraries”, który realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.   W ramach działalności...

Moje miejsce na Ziemi

Utworzono: 14.02.2022
W ramach III edycji programu „Moje miejsce na Ziemi” Zarząd Fundacji ORLEN zadecydował o przyznaniu bibliotece grantu w wysokości 15 000 zł na realizację projektu „PoCZUJ bluesa do muzyki i literatury, regionu oraz jego historii”. Do konkursu stanęło 3000...

Patriotyzm Jutra

Utworzono: 14.02.2022

Zadanie „Na wielkopolskim szlaku - wyprawy i spotkania regionalistyczne z pasją” jest realizowane dzięki dofinansowaniu XII edycji programu „Patriotyzm Jutra”, którego operatorem jest Muzeum Historii Polski w Warszawie. Nowomiejska biblioteka otrzymała grant...

LITERATURA 2020

Utworzono: 14.02.2022

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach...