Moje Miejsce na Ziemi

W ramach III edycji programu „Moje miejsce na Ziemi” Zarząd Fundacji ORLEN zadecydował o przyznaniu bibliotece grantu w wysokości 15 000 zł na realizację projektu „PoCZUJ bluesa do muzyki i literatury, regionu oraz jego historii”. Do konkursu stanęło 3000 wnioskodawców – laureatami zostało 300 instytucji. „PoCZUJ bluesa…” to projekt, który proponuje niebanalne formy spędzania wolnego czasu, zachęcające do współpracy i integracji społecznej, kontaktów z drugą osobą budują otwartość dla ludzi i świata oraz poznawania kultury i historii oraz ich bogactwa, a także kształtowania własnego światopoglądu.

Biblioteka planuje organizację imprezy regionalnej o charakterze kulturalnym, która zakłada aktywny udział mieszkańców gminy. Będzie to koncert bluesowy na żywo z karaoke. To pierwsze tego typu wydarzenie w gminie, którego formuła ma wypracować cykliczne wydarzenie. Bibliotekarze wyjdą także „na zewnątrz”. Dysponując zasobami regionalistycznymi w postaci książek i prasy regionalnej przygotujemy rodzinny quest po najbliższej okolicy. Zaplanujemy regionalną trasę wędrówki pieszej i rowerowej. Szlaki te zostaną na trwale oznaczone na terenie gminy. W ramach zadania zaproponujemy wiele innych działań o charakterze regionalistyczno-krajoznawczym.


Licznik odwiedzin: 290971