Patriotyzm Jutra

Zadanie „Na wielkopolskim szlaku - wyprawy i spotkania regionalistyczne z pasją” jest realizowane dzięki dofinansowaniu XII edycji pprogramu „Patriotyzm Jutra”, którego operatorem jest Muzeum Historii Polski w Warszawie. Nowomiejska biblioteka otrzymała grant wysokości 15 000 zł. Do konkursu stanęło ponad 720 organizacji, dotację przyznano 110 instytucjom.

Biblioteka planuje zorganizować cykl wycieczek regionalistyczno-krajoznawczych, które pozwolą poznać mieszkańcom gminy najważniejsze w okolicy miejsca, budujące patriotyzm lokalny naszej "Małej Ojczyzny".

Przy bibliotece powstanie Klub Regionalistyczno-Krajoznawczy, skupiający lokalnych historyków, regionalistów, fotografów i pasjonatów regionu. W bibliotece będą odbywały się także prelekcje ze znawcami regionu.

Dla dzieci przeprowadzona zostanie gra terenowa, obejmująca swym zasięgiem miejsca historycznie ważne w miejscowości oraz różnorodne konkursy tematyczne.

Zorganizujemy cykliczny wieczór ze śpiewaniem pieśni wojskowych i patriotycznych dla mieszkańców gminy. Przygotowana zostanie także oferta dla mieszkańców spoza gminy chcących zwiedzić naszą okolicę. Zadanie ma integrować lokalną społeczność również w kolejnych latach.

 

REALIZACJA ZADANIA:

 

Więcej aktualności można znaleźć w zakładce Wypożyczlania dla dorosłych oraz na Facebooku biblioteki

 

 


Licznik odwiedzin: 290975