Zakończenie zadania „Retro zmiana - adaptacja zabytkowego budynku poszkolnego na filię biblioteczną w Chociczy"

Utworzono dnia 30.01.2024

26 stycznia 2024 r. oficjalnie zakończono zadanie „Retro zmiana - adaptacja zabytkowego budynku poszkolnego na filię biblioteczną w Chociczy w Ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025” Instytut Książki. Zadanie było dofinansowane ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uroczystości podzielono na dwa etapy: w godzinach dopołudniowych w Filia Chocicza spotkały się Władze Gmina Nowe Miasto nad Wartą, Radni Gminy, bibliotekarze z gminy, powiatu i województwa. Dokonano uroczystego przecięcia wstęgi.

Inwestycja była zadaniem wymagającym, ale dającym mnóstwo satysfakcji. Budynek zaadaptowano na nowoczesną wypożyczalnię dla dorosłych, z osobnym pomieszczeniem dla dzieci. Ponadto, zostały przygotowane stanowiska komputerowe, kuchnio-pracownia, duża sala spotkań, taras oraz skwer przed samą biblioteką. Powstała ciekawa ekspozycja, dokumentująca jak ważne są dla biblioteki działania spójne z historią budynku i miejscowości.

Nowa filia może stać się wizytówką Chociczy i przyczynić się do budowania lokalnej wspólnoty. Zespół biblioteki już podejmuje pierwsze działania w dostosowywaniu oferty zajęć.

Podczas otwarcia mieliśmy także okazję wysłuchać wspaniałego występu przygotowanego przez uczniów z Zespółu Szkół im. Jana Pawła II w Chociczy. Po południu odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Dziękujemy za tak liczne przybycie!

Drodzy Mieszkańcy - to jest Wasze miejsce, Wasza przestrzeń do odkrywania świata i rozwijania swoich pasji. Wierzymy, że nowa filia biblioteki w Chociczy stanie się dumą naszej społeczności i będzie miejscem, do którego z chęcią będziemy wszyscy wracać.

Za realizację nagarnia dziękujemy Gminnemu Ośrodku Kultury w Nowym Mieście nad Wartą: https://www.youtube.com/watch?v=zP3d-Y6wVDo

Utworzono: 30.01.2024