Z historii biblioteki

 

 • 1947 r. W Nowym Mieście funkcjonuje punkt biblioteczny, założony przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Jarocinie. Prowadziła go Wanda Koch, która w okresie międzywojennym była bibliotekarką Towarzystwa Czytelni Ludowych.
 • 1948 r. Przygotowano lokal i gromadzono księgozbiór dla mającej powstać biblioteki.
 • 16 stycznia 1949 r. Oficjalne otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą. Mieściła się w budynku Prezydium Gminnej Rady Narodowej przy ul. Poznańskiej 12. Najpierw kierowała nią Wanda Koch, potem Helena Guszczak (lata 1950 – 1954). Biblioteka liczyła wówczas 922 woluminy, pod koniec 1950 r. liczba ta wzrosła do 1831 tomów.
 • 1955 r. Przekształcenie biblioteki gminnej w Gromadzką Bibliotekę Publiczną. Jej kierownikiem została Irena Chęcińska.
 • 1958 r. Przeniesienie biblioteki do budynku przy narożniku ul. Polnej Kościelnej.
 • 1972 r. Przeniesienie biblioteki do domu przy Zielonym Rynku 13.
 • 1973 r. Przekształcenie biblioteki gromadzkiej w Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad Wartą z filiami w Boguszynie i Kolniczkach; wydzielenie w bibliotece nowomiejskiej Oddziału dla Dzieci.
 • 1975 r. Utworzenie Filii w Chociczy.
 • 1977 r. Przeprowadzenie biblioteki nowomiejskiej do budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej 8a. W 1978 r. funkcję kierownika biblioteki przejmuje Halina Czarny.
 • 1979 r. Likwidacja Filii w Kolniczkach.
 • 1979 r. Powstaje filia w Klęce, która przejęła księgozbiór filii w Kolniczkach.
 • 1987 r. Powiększenie lokalu biblioteki o czytelnię.
 • 1990 r. Biblioteka zostaje przekształcona w jednostkę samorządową, finansowaną z budżetu gminy.
 • 1994 r. Zakup komputera i programu SOWA do tworzenia komputerowej bazy danych o księgozbiorze biblioteki.
 • 1996 r. Likwidacja Filii w Klęce.
 • 1999 r. Uruchomienie wypożyczeń w systemie komputerowym w wypożyczalni dla dorosłych w Nowym Mieście nad Wartą.
 • 2001 r. Biblioteka zdobyła nagrodę ufundowaną przez Marszałka Województwa dla najlepszej biblioteki gminnej w 2000 roku.
 • 2002 r. W wyniku przyjętego wcześniej Statutu biblioteka staje się instytucją kultury.
 • 2004 r. Opublikowanie w formie wydruku komputerowego Bibliografii Gminy Nowe Miasto nad Wartą do 2004 roku. W marcu odchodzi na emeryturę Pani dyrektor Halina Czarny. Z dniem 1 kwietnia stanowisko obejmuje Krystyna Muzolf. Uruchomiono wypożyczenia komputerowe w filii bibliotecznej w Chociczy.
 • 2006 r. Filia biblioteczna w Boguszynie przeniesiona została do nowego lokalu. Obecnie mieści się w Szkole Podstawowej w Boguszynie. Otwarcie nowego lokalu nastąpiło 4 grudnia. Filia wyposażona została w nowe meble , komputer i kserokopiarkę. W Nowym Mieście nad Wartą uruchomiono w lutym trzy stanowiska z bezpłatnym dostępem do Internetu. Komputery pozyskano w ramach programu IKONKA. W marcu uruchomiono wypożyczenia komputerowe w Oddziale dla Dzieci.
 • 2007 r. W maju Biblioteka otrzymała nagrodę w konkursie dla bibliotek województwa wielkopolskiego na najlepszą ofertę działań marketingowych PN. „Biblioteka Jutra – Dziś” w kategorii bibliotek gminnych.
 • 2008 r. Uruchomiono wypożyczenia w systemie komputerowym w filii w Boguszynie.
 • 2009 r. Biblioteka zakwalifikowała się do Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka wiodąca.
 • 2010 r. Biblioteka i jej filie otrzymały sprzęt komputerowy w ramach PRB. Przeprowadzono modernizację Fili w Chociczy oraz remont Oddziału dla Dzieci. W kwietniu przy bibliotece powstała KOALICJA wspierająca działania biblioteki.
 • 2016 r. Na emeryturę odchodzi Pani dyrektor Krystyna Muzolf, stanowisko obejmuje Małgorzata Pacholska.
 • 2018 r. Biblioteka wydała z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości publikację pt. "Drogi do niepodległości. O Nowym Mieście nad Wartą i okolicach w latach 1793-1920".
 • 2019 r. otwarto budynek nowo wybudowanej Filii bibliotecznej w Boguszynie.
 • 2020 r. przeprowadzono remont Oddziału dla Dzieci oraz Czytelni. Biblioteka otrzymuje nagrodę od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w XXI. edycji Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. 

Biblioteka realizuje trzy projekty, na które otrzymała zewnętrzne dotacje:

- dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Literatura”. W zakresie realizacji zadania "Tajemnice Kościoła pw. Św. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą - rys historyczny oraz odkrycia ostatnich lat w oczach badaczy",

- zadanie „Na wielkopolskim szlaku - wyprawy i spotkania regionalistyczne z pasją” jest realizowane dzięki dofinansowaniu XII edycji pprogramu „Patriotyzm Jutra”, którego operatorem jest Muzeum Historii Polski w Warszawie,

- w ramach III edycji programu „Moje miejsce na Ziemi” Zarząd Fundacji ORLEN zadecydował o przyznaniu grantu na realizację projektu „PoCZUJ bluesa do muzyki i literatury, regionu oraz jego historii.

 • 2021 r. Biblioteka otrzymuje nagrodę od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w XXII. edycji Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. 
 • listopad 2021 r. objęcie stanowiska dyrektora przez Monikę Buchwald.
 • 2022 r. Biblioteka otrzymuje nagrodę od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w XXIII. edycji Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”
  Biblioteka realizuje projekty, na które otrzymała zewnętrzne dotacje:

  - "Piękność twą widzę i opisuję" - spotkania z polskim romantyzmem." w ramach programu "Ojczysty dodaj do ulubonych", którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.
  - "Retro zmiana - adaptacja zabytkowego budynku poszkolnego na filię biblioteczną w Chociczy" w ramach programu "Infrastruktura bibliotek", którego operatorem jest Instytut Książki
  - Konferencja naukowa "Trzy dekady badań historii Nowego Miasta nad Wartą: nowe odkrycia - nowe perspektywy badawcze" - wsparcei finansowe Powaitu średzkiego oraz Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
  Powstaje quest "Przyrodnicza wyprawa z historią w tle nad Starą Wartą", dzięki działaniom podjętym we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Z nami warto". Quest zostaje umieszczony w aplikacji "Questy wyprawy odkrywców".
  W grudniu tego roku Biblioteka przechodzi na najnowszą wersję oprogramowania Sowa Premium SQL oraz uruchamia aplikację mobilną dla czytelników.
 • 2023 r. Biblioteka została beneficjentem w 5. edycji programu "Moje miejsce na Ziemi" z Fundacji Orlen. Projekt zatytułowany "Trzy dekady badań historii Nowego Miasta nad Wartą - RETROSPEKCJE" skupiał się na wykładach historycznyvh, koncertach, pokazie grupy rekonstrukcyjnej, wystawach, questach oraz zajęciach dla najstarszych i najmłodszych. Realizacja przypadła na pierwsze półrocze 2023 roku.  

  Archiwalna wersja strony internetowej biblioteki.