Cennik opłat za świadczone usługi

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2022 
Dyrektora Biblioteki Publicznej 
Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 29.12.2022 r.

 

Cennik opłat za świadczone usługi

 

Ustala się od dnia 1 stycznia 2023 r. następującą wysokość opłat za świadczone usługi w Bibliotece Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

1. Za niezwrócone w terminie książki, audiobooki, płyty DVD, kasety VHS, gry i inne materiały biblioteczne: 0,10 zł od każdej wypożyczonej pozycji, za każdy dzień przetrzymania.

2. Koszty upomnienia listownego: 10 zł
                                    i telefonicznego: 2 zł.

3. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej: 15 zł

4. Wypożyczenia międzybiblioteczne – wysyłka książek wg obowiązujących cen wysyłkowych paczek.

5. Usługi kserograficzne i wydruki:
                                   ksero/ wydruk czarno-biały:
                                   A4 – 0,40 zł. – 1 str.
                                   A3 – 1,00 zł. – 1 str.

                                   Ksero/ wydruk kolor
                                   A4 – 2,50 zł. – 1 str. (tekst)
                                   A4 – 5,00 zł. – 1 str. (grafika)
                                   A3 – 5,00 zł. – 1 str. (tekst)
                                   A3 – 10,00 zł. – 1 str. (grafika)

6. Laminowanie (foliowanie) do formatu A4 – 5 zł.

7. Bindowanie (okładka z kartonu + folia + grzbiet) – 7 zł.

8. Skanowanie i zapis na nośniku informacji:

1 strona - 2 zł,
do 10 stron – 5 zł
do 20 stron – 10 zł
do 30 stron – 15 zł
do 40 stron – 20 zł
do 50 stron – 25 zł

9. Usługi wydruku, ksero, skanowania jednorazowo wykonujemy do 50 stron.