Projekty

Aktualności, strona 1 z 3

Biblioteczne imperium zmysłów - wsparcie rozwoju sensorycznego najmłodszych czytelników.

Utworzono: 25.01.2024
Znaleźliśmy się w gronie laureatów programu "Na dobry początek" Fundacja BGK i w pierwszym półroczu 2024 roku będziemy realizować szereg zajęć dla dzieci w wieku 2-5 lat w ramach projektu "Biblioteczne imperium zmysłów - wsparcie rozwoju sensorycznego...

NPRCz 2.0 - dofinansowanie 2023

Utworzono: 24.07.2023
Nasza biblioteka znalazła się w gronie beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1. i tym samym otrzymała 11 846,00 złotych na zakup nowości wydawniczych w 2023 roku!   Nazwa zadania: Dofinansowania dla bibliotek publicznych na...

Kultura Interwencje - Średniowieczne miasta i siedziby rycerskie w 740-lecie lokacji Nowego Miasta nad Wartą

Utworzono: 19.06.2023
Wśród rekordowej liczby 2177 wniosków, znaleźliśmy się w gronie beneficjentów programu "Kultura - Interwencje" Narodowego Centrum Kultury. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   W drugim...

Moje miejsce na Ziemi - Trzy dekady badań historii Nowego Miasta nad Wartą - RETROSPEKCJE

Utworzono: 28.10.2022
Nasza biblioteka znalazła się w gronie nagrodzonych 170 organizacji i instytucji z 2473 złożonych wniosków w 5. Edycji Programu „Moje miejsce na Ziemi” Fundacja ORLEN.   Już za chwilę ruszamy z zadaniem "Trzy dekady badań historii Nowego Miasta nad...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Dofinansowanie 2022

Utworzono: 15.07.2022

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą jest beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji...

Retro zmiana - adaptacja zabytkowego budynku poszkolnego na filię biblioteczną w Chociczy.

Utworzono: 23.05.2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że został rozpatrzony nabór wniosków w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”. Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 1 100 000 zł na projekt "Retro...